Behandling

Manuella behandlare som exempelvis kiropraktorer har i generationer behandlat somatiska dysfunktioner i nacke eller rygg med manipulationstekniker där man knäcker och vrider. Detta har varit den helt dominerande terapiformen. Numera finns skonsammare metoder som lägger större vikt vid mjukdelskomponenten i den somatiska dysfunktionen.  En sådan teknik är ATLANTOtec-metoden.

ATLANTOtec-metoden har som huvudsyfte att åtgärda störningar (dysfunktioner) i översta nackleden där skallen vilar mot översta nackkotan, atlaskotan. Många kroppsliga besvär kan kopplas till funktionsstörningar i översta nackleden.

Läs mer om ATLANTOtec-metoden  Atlantotec’s internationella hemsida >>

I Sverige utförs behandling baserad på ATLANTOtec-metoden av certifierade Atlasterapeuter

En Atlasterapeut utför inga hastiga ryck eller vridningar.

Nackmanipulation
Inga hastiga ryck eller vridningar förekommer i ATLANTOtec-metoden.

En Atlasterapeut använder sig istället av värme samt djupverkande vibrationer som appliceras med speciella vibrationsstavar. Se nedanstående film från Atlantotec i Schweiz.

Primärt behandlar Atlasterapeuten muskler, bindväv och ligament överst i nacken. Som komplement utför de även behandling längs ryggradens korta segmentella muskler samt muskler och ligament i korsryggen/sacrum/höft. Behandlingen eftersträvar att minimera spänningar i muskler och ligament. Målet är även att minska snedbelastningar och förbättra rörlighet i nacken samt hållning och balans.

Atlaskotan.net kan man finna alla certifierade Atlasterapeuter i Sverige.  De utbildas av företaget Atlantotec Nordic AB. I Sverige kallas behandling baserad på ATLANTOtec-metoden för Atlasbehandling. Läs mer om Atlasbehandling >>

Hitta Certifierad Atlasterapeut