Huvudvärk & Migrän

HuvudvärkHuvudvärk kan beskrivas som smärta i huvudet, ansiktet eller värk från nacken. Återkommande eller kronisk huvudvärk beskrivs ibland som migrän, spänningshuvudvärk eller hortons huvudvärk.

Ett problem med de flesta behandlingar av återkommande huvudvärk är att de endast angriper symptomen och inte åtgärdar orsaken till besvären.

Det finns många teorier för att förklara orsaken till kronisk huvudvärk eller migrän och alla är inte kända.

En möjlig bakomliggande orsak till ont i huvudet av olika slag kan vara störningar i nacken. Även kallad nackutlöst huvudvärk, cervikogen huvudvärk eller cervikal huvudvärk.

Huvudvärk och migrän är symptom som många personer uppgivit minska efter en behandling  baserad på ATLANTOtec-metoden som har som syfte att behandla störningar i översta nackleden där skallen leder mot atlaskotan.

MIGRÄN 80% HELT BORTA/BÄTTRE
Vi har låtit genomföra en undersökning bland våra medlemmar och andra personer som behandlats med ATLANTOtec-metoden 2017/2018.Denna undersökning genomfördes i mars 2018 vid klinikerna i Stockholm, Kungens Kurva/Södertälje, Borlänge och Göteborg.

Av de sista 100 personer som innan behandlingen uppgivit MIGRÄN/kronisk huvudvärk som ett av sina besvär — var det mer än 80% som 5-8 veckor senare uppgav att dessa besvär antingen var helt borta eller blivit bättre.

Under berättelser kan du läsa om personer som upplevt att deras huvudvärk, migrän eller Horton minskat efter en behandling med ATLANTOtec-metoden.

Mer om nackutlöst huvudvärk

Cervikogen eller Cervikal huvudvärk beskriver värk i huvudet som orsakas av skada eller funktionsstörning strukturellt i lederna bestående av skallbasen och de översta nackkotorna, atlaskotan (C1) samt axis (C2). Både stora occipitalnerven och lilla occipitalnerven anses kunna vara inblandade.

Redan 1952 angav forskaren EG Edwards den stora occipitalnerven som en möjlig orsak till kronisk huvudvärk eller migrän. På senare år har fler forskare undersökt stora occipitalnervens roll och påverkan på återkommande huvudvärk och migrän. (Piovesan et al, 2001; Busch et al, 2004;. Mosser et al, 2004;. Bartsch, 2005).

Occipital-nerve
Bilden visar nackrosettens muskler samt stora occipitalnerven.

Den stora occipitalnerven (se bilden ovan) utgår från C2 spinalnerven och går upp mellan första och andra nackkotan (atlaskotan och axis), kröker sig runt muskeln Oblique Capitis inferior, går uppåt och igenom Semispinalis capitis och trapezius strax under dess infästning i skallbenet. Nerven fortsätter under hårbotten uppåt ovanpå skallbenet. Nerven förser huden och skalpen med nervförbindelse ända fram till främre hårfästet.

Den lilla occipitalnerven går under huden ovanför örat mot tinningen.
De båda occipitalnerverna tar ovanliga anatomiska vägar. I vanliga fall så följer de perifera nerverna den enklaste vägen mellan muskler och andra mjukdelar. Mycket sällan genomborrar perifera nerver vävnader, särskilt muskler. Men detta är precis vad som händer med de båda occipitala nerverna.

Spänningar i nackmuskler påverkar värk i huvudet

Även milda spänningar i de bakre nackmusklerna tros kunna orsaka mild irritation i stora occipitalnerverna från spänningar i trapezius, splenius capitis och/eller de sneda capitis musklerna. En ultraljudsstudie utförd av Cho et al., (2012) visade att tvärsnittet av den stora occipitalnerven hos patienter med spänningshuvudvärk och migrän ökade betydligt i jämförelse med friska försökspersoner.

Om man slappnar av de bakre nackmusklerna, så faller huvudet framåt eftersom den främre delen av huvudet är tyngre och tyngdkraften och dess vikt drar huvudet framåt. Det är därför de bakre nackmusklerna fungerar isometriskt och bekämpar gravitationskraften genom att ständigt dra huvudet bakåt. Den ständiga isometriska belastningen är en av de främsta anledningarna till att nackmuskler utvecklar spänningar, spasmer och aktiva triggerpunkter, vilka spelar en avgörande roll för att utlösa spänningshuvudvärk (Alonso-Blanco et al., 2011).

Hortons huvudvärk

Det finns många teorier som försöker förklara hur Hortons huvudvärk uppstår. Några av dem definierar Hortons som en separat typ av värk i huvudet medan andra ser det mer som en följd av migrän eller spänningshuvudvärk. Sedan finns teorier om att trigeminusnerven (trillingnerven) är inblandad. Trigeminusnerven är en kranialnerv som utgår från hjärnstammen och passerar inuti skallen för att dyka upp i ansiktet på tre ställen: ögonen, övre käkbenet och underkäken. Se bild nedan.

Trigeminusnerven
Trigeminusnerven.

Nyligen publicerade artiklar beskriver en mycket intressant korrelation som perfekt förklarar Hortons natur. Författarna av dessa studier utvecklade begreppet trigeminocervical konvergens (Piovesan et al, 2001;. Busch et al, 2004; Bartsch, 2005). Elektrofysiologiska experiment bekräftade förekomsten av överlappning mellan smärtanalyssystemen hos trigeminus och occipitalnerverna (särskilt stora occipitalnerven). I sådana fall fungerar denna överlappning som ett relä mellan det perifera nervsystemet (dvs. occipitalnerver) och det centrala nervsystemet (trigeminusnerven).