Yrsel och balansproblem

Yrsel och balansproblemYrsel och balansstörningar anses vara ett symptom och inte en sjukdom. Symptomen är ofta diffusa och en unik personlig upplevelse. Besvären beskrivs bland annat som ostadighet, dålig balans, svimningskänsla, illamående, karusellkänsla, att något rör sig, att rummet snurrar , desorientering o.s.v.

Symptomen uppkommer ofta som en informationskonflikt i hjärnans hantering av informationssignaler. Exempel på detta är att man kan uppleva att det gungar när man kliver iland efter en båttur.

Det kan finnas ett stort antal bakomliggande orsaker till besväret. Diagnoser som ställs är bland annat kristallsjuka (godartad lägesyrsel), meniérs sjukdom eller virus på balansnerven (vestibularisneurit). Yrsel förekommer även i samband med migrän.

En annan mycket intressant bakomliggande orsak till yrsel kan vara störningar i nacken. Även kallad nackutlöst, cervikogen eller cervikal yrsel.  Detta är relativt vanligt som problem hos personer med whiplashskada.

Yrsel och balansstörning är symptom som många personer uppgivit minska efter en behandling baserad på ATLANTOtec-metoden som har som syfte att behandla störningar i översta nackleden där skallen leder mot atlaskotan. I dessa fall handlar det troligtvis om nackulöst yrsel. Om problemen däremot

Mer om nackutlöst yrsel

Nackutlöst yrsel beskriver besvär som förmodas orsakas av en funktionsstörning i nackens led och muskelsinne, proprioceptionen, i området runt översta nackleden.

Proprioceptionen handlar om vår förmåga att veta kroppsdelarnas position vilket är viktigt för att vi ska kunna hålla balansen. En särskild sorts receptorer, proprioceptorer, registrerar ledernas lägen genom att känna av spänningen i muskler och ledband. Denna information skickas vidare till lilla hjärnan.

Teorin vid cervikogen orsak till problemen är att spänningar i nackens djupt liggande muskulatur kan leda till att den information hjärnan får från nackens proprioceptorer blir felaktig. När hjärnan jämför den felaktiga informationen med information från balansorganen i innerörat är hypotesen att detta kan leda till yrsel och upplevd ostadighet.

De djupa musklerna längst upp i halsryggen med bland annat nackrosetten har den högsta tätheten av propriceptorer i hela kroppen. Det är troligtvis för att det är mycket viktigt för oss att känna till huvudets position i förhållande till bålen.

Nackrosett
Muskler i nackrosetten.

Symptomen vid nackutlöst yrsel anses vara en kombination av nacksmärta, nackspänningar samt en ostadighetskänsla eller dålig balans.

Det finns studier (1,2) som visar att manuella terapier har långvarig effekt vid behandling av kronisk cervikal yrsel.

 


Referenser:

1) Manual therapy for cervicogenic dizziness: Long-term outcomes of a randomised trial
2) Clinical Characteristics of Cervicogenic-Related Dizziness and Vertigo