Störningar

Störningar i övre nackleden

Atlaskotan

Atlaskotan är namnet på den översta nackkotan (C1). Den har fått namnet från grekiska mytologin där Atlas är jätten som straffas genom att tvingas bära den himmelska sfärens vikt på sina axlar. Precis som i myten så bär atlaskotan upp hela huvudets vikt.Atlaskotan

Atlas

Den övre nackleden

Leden mellan den översta nackkotan atlaskotan och skallen kallas för övre nackleden (atlanto-occipitalleden). I denna led sker mycket lite rörelse. Mestadels en liten nickningsrörelse med huvudet är möjlig här i normala fall. Starka muskler och ligament stabiliserar denna led.

Övre nackleden
Övre nackleden
Atlanto-Occipitalleden
Illustration av rörelsen i översta nackleden. Den övre nackleden är en kondylär led som, likt en gångjärnsled, främst medger flexion-extension.

Den nedre nackleden

Atlaskotan bildar tillsammans med axis (C2) den nedre nackleden. Denna kotled mellan atlaskotan och axis möjliggör en rotation av atlaskotan, med huvudet fäst vid sig, runt sin axel från sida till sida genom att axis har ett cylinderformat vertikalt utskott (dens axis).

Atlaskotan samt axis
Bild visar hur atlas (C1) kan rotera runt tappen/utskottet på axis (C2).

Det kan även ske en liten (ca 5 graders) sidoböjning samt en mindre (ca 5 graders) rotation i båda riktningar i atlanto-occipitalleden. Rotation mellan atlaskotan och skallen sker dock först efter att full rotation skett i segmentet mellan atlas och axis där den största rotationen av huvudet sker (över 50%).

Funktionsstörning i övre nackleden

En funktionsstörning (dysfunktion) i översta nackleden kan handla om nedsatt funktion av kringliggande mjukdelar såsom muskler, bindväv och ligament/ledband samt nedsatt funktion i rörelsesegmentet i översta nackleden. Detta är en form av somatisk dysfunktion och inte en sjukdom (patologi). Nackrosettens muskulatur är mycket viktig i sammanhanget.

Nackrosett
Bild visar musklerna i nackrosetten.

Vad kan orsaka störningar i övre nackleden?

Tänkbara orsaker till störningar i översta nackleden kan vara trauma som ett fall, en arbetsplatsolycka, sportolycka eller whiplasholycka.

Fall i trappa

Vissa menar att besvären redan kan uppstå vid förlossningen.  Andra orsaker kan troligtvis vara upprepade mikrotrauman, långvarigt felaktig arbetsställning eller överbelastning.

OBS! En störning i översta nackledens funktion kan även ha orsaker så som artros, diskogen reumatism, osteoporos i halskotpelaren eller inflammationer. Denna bakomliggande orsak måste dock behandlas av läkare.

Vad händer vid en störning i översta nackleden?

Övre och nedre nackleden spelar en mycket viktig roll för hela resterande ryggraden. En störning i området kan ge en kedjereaktion för hela skelettet, som i sin tur kan påverka musklerna samt cirkulations- och nervsystemet. Dessa störningar kan i vissa fall leda till en rad olika kroppsliga besvär.

En funktionsstörning i översta nackleden mellan skallen och atlas innebär i praktiken en låsning i sidoböjning som gör att huvudet kan hamna lite på sned samt en störning där atlaskotan blir låst i rotation i förhållande till skallbasen.

Det sneda huvudet leder till en kedjereaktion i hela ryggraden och kan påverka hela kroppshållningen. Man kan även tala om kompensatoriska snedbelastningar.

Då stor del av huvudets vridning åt sidorna sker i lederna mellan atlas och axis (se bild nedan), så påverkar störningar i de översta nacklederna oftast även förmågan att vrida huvudet.

Rotation atlas - axis

Hur vet man om man har en funktionsstörning i övre nackleden?

Vid ATLANTOtec-metoden har man utvecklat ett sätt att bedöma eventuella funktionsstörningar i översta nackleden genom att palpera (undersöka) muskulaturen på specifika i ställen i nacken.

Vid en undersökning mäts och dokumenteras även rörligheten i nacken. Dessutom kontrolleras och dokumenteras eventuella snedbelastningar i kroppen med hjälp av laser, precisionsfotografering och vågar.

I Sverige kan man boka undersökning här >>

Hur behandlar man funktionsstörningar i översta nackleden?

Vid behandling med ATLANTOtec-metoden utförs massage med djupverkande vibrationer mot djupt liggande muskler och ligament kring atlaskotan. Som komplement masseras även djupt liggande muskler och ligament längs bröstrygg, ländrygg samt korsrygg med syfte att minska eventuella spänningar samt snedbelastningar i kroppen. Läs mer om behandling.