Käkproblem

Käkproblem TMJKäkproblem även kallat Temporomandibulär dysfunktion, (TMD) kan handla om spänningar eller värk i käkarna och ansiktet. Det kan också röra sig om käkar som knäpper eller knakar. Vissa har även svårigheter att gapa. Spänningar i käkarna kan för vissa även leda till tinnitus eller huvudvärk.

Det är relativt vanligt att käkproblem anses bero på att man pressar eller gnisslar tänder. Ofta rekommenderas då bettskena. I andra fall kan det vara så att orsaken anses vara bettavvikelser vilket kan leda till en relativt komplicerad reglering av bettet/tänderna. Knäppningar kan i vissa fall bero på artros i käkleden.

Men käkproblem kan även vara relaterade till störning i övre /nedre nackleden. Käkleden ligger endast lite mer än en fingerbredd från översta nackkotan, atlas. Atlaskotans position verkar kunna spela en viktig roll i samband med käkproblem/TMD. Även dålig kroppshållning och framskjutet huvud kan påverka käkproblem.

Käkproblem är ett symptom som många personer uppgivit minska efter en behandling baserad på ATLANTOtec-metoden som har som syfte att behandla störningar i översta nackleden där skallen leder mot atlaskotan.

Mer om kopplingen mellan störningar i nacken och käkproblem

Det finns en reflektorisk koppling mellan musklerna i nackrosetten och käkens muskulatur. Om musklerna i nacken blir spända så spänns även musklerna i käken. En funktionsstörning i översta nackleden verkar kunna påverka huvudets och käkarnas position samt även bettet.

Kan störning i nacken skapa problem i käkleden?Störningar i översta nackleden kan i vissa fall skapa käkledsproblem som yttrar sig mer på ena sidan. Om atlas är låst roterad i förhållande till skallbasen så vrider det huvudet snett (se bild). Detta verkar i vissa fall kunna orsaka en kompression på den sida som huvudet vrids åt.

Klickande och knakande käke kan bero på att den lilla disk som finns i käkleden hakar upp sig när du gapar eller stänger munnen på grund av spänningar i käkens eller nackens muskler. Det finns även fall där personer haft ensidig tinnitus samtidigt som atlas varit roterad.

Man bör undvika att sova på magen för det belastar både käkleden samt översta nackleden och kan i värsta fall orsaka störningar i dessa leder.

Det är bra att åtgärda besvär i käkarna innan disken blir deformerad. Övningar för käkarna, manuella behandlingar eller förbättring av hållningen kan i många fall åtgärda problemen.

Det finns stor anledning att tro att en behandling av störningar i övre nackleden kan göra en avgörande skillnad vid både käkproblem, tinnitus och dålig hållning.

Vid svåra fall av bettavvikelser räcker det dock troligtvis inte med enbart en behandling av störningar i nacken för att lösa problemen utan man kan även behöva träffa en bettspecialist för hjälp att korrigera bettet.