Om

Denna hemsida ägs och drivs av den ideella föreningen Atlaskotans vänner.

Föreningen Atlaskotans Vänner har startats av oss, några privatpersoner, som genomgått en behandling baserad på ATLANTOtec-metoden och upplevt att det hjälpt oss till en bättre kroppslig balans och bättre hälsa.

De egna upplevelserna ledde till att vi ville kunna dela med oss av våra egna samt andra personers positiva berättelser. Vi vill även bidra till att informera och tipsa andra om atlaskotans betydelse för hälsan samt att det finns metoder för att behandla eventuella störningar i nacken vid atlaskotan.

Detta känns särskilt angeläget inte minst då skolmedicinen och vårdapparaten ofta saknar effektiva lösningarna på många vanliga besvär. Speciellt värkproblematik.

Syftet med denna hemsidan är därför att sprida information om atlaskotan (den översta nackkotan) samt den betydelse som en störning i översta nackleden, där skallen vilar mot atlaskotan, kan ha för hälsan.

Hemsidan har även ambitionen att belysa hur många vanliga kroppsliga besvär – som exempelvis nackvärk, ont i ryggen, huvudvärk, migrän, yrsel, tinnitus och trötthet och många flera – kan vara kopplade till funktionsstörningar i översta nackleden.

Vidare vill hemsidan belysa att denna typ av tillstånd med framgång många gånger kan behandlas med manuella terapier i allmänhet samt behandling med ATLANTOtec-metoden i synnerhet.

Syftet är även att möjliggöra för enskilda individer att dela med sig av egna positiva erfarenheter av behandling baserad på ATLANTOtec-metoden. Se berättelser.  Berättelserna bygger på olika personers egna historier och om hur de fått hjälp med sina problem genom en behandling med ATLANTOtec-metoden. De som delar med sig av sin berättelse vill göra detta i syfte att kunna hjälpa andra.

Innehållet på hemsidan är endast avsedd som information och föreningen Atlaskotans Vänner förutsätter att läsaren är utrustad med sunt förnuft och kan fatta egna beslut. Om du har en sjukdom så bör du dock i första hand kontakta en läkare. Lider du av några av de besvär som beskrivs på denna sida och vill veta mera så bör du kontakta en fackman. För mer information om behandling med ATLANTOtec-metoden bör du kontakta en certifierad Atlasterapeut.

Artiklarna är skrivna med copyright, vilket innebär att innehåll ej bör kopieras, utan Atlaskotans vänners tillåtelse. (Utskrift av artiklar på papper är dock tillåtet såklart). Överträdelse mot detta beivras. Däremot uppmuntrar vi delning och spridning av artiklar/innehåll via exempelvis sociala medier genom länkning.