Somatisk dysfunktion

Med somatisk dysfunktion menas nedsatt eller förändrad funktion i sammanhängande delar av det somatiska systemet. Detta omfattar ben, leder och myofasciella strukturer samt därtill relaterade vaskulära strukturer (blodkärl), lymfsystemet och nervsystemet (Hospital Adaption of the International Classification of Desease, 2nd ed., 1973).

Somatisk dysfunktion är inte en sjukdom (patologi) utan kan beskrivas som tillstånd där kroppen inte fungerar optimalt trots frånvaron av sjukdom. Exempel på det kan vara en rörelseinskränkning i en led eller en spänd muskel. Tillstånd räknas alltså inte som sjukdom men kan trots allt leda till värk samt ibland även andra kroppsliga symptom.

Ett rörelsesegment i ryggraden består av två kotor med mellanliggande disk, ledkapslar, muskler och nerver. Karaktäristiskt för denna typ av tillstånd är att röntgen eller labbprover inte visar något som kan förklara smärtan. Smärtan uppstår oftast i vissa rörelser eller kroppsliga positioner samtidigt som värken minskar eller försvinner vid andra rörelser eller avlastande positioner.